Không nên chọn nghề dựa vào sở thích nhất thời

Ngay từ năm học lớp 12 THPT, việc xác định và lựa chọn ngành học với nhiều em học sinh còn chưa thật sự đúng đắn. Có nhiều bạn chỉ chọn vì năng lực học tập cảu bản thân có thể đáp ứng độ được yêu cầu khi thi vào ngành học đó mà thôi, hay vì chọn ngành học đó khi ra trường cha mẹ dễ xin việc làm cũng có những trường hợp chỉ vì sở thích bột phát nhất thời.

Nhiều em học sinh đang đứng trước cánh cửa đại học không hề có bất kỳ một sự hình dung về nghề nghiệp sẽ làm việc ở trong tương lai như thế nào nữa. Mặt khác không có người Anh Chị từng trải giúp đỡ các em trong việc hướng nghiệp một cách đúng đắn.Do đó, khi đã cầm trên tây tấm bằng kỹ sư, cử nhânnhưng không ít bạn sinh viên ngậm ngùi chia tay với các  kiến thức hay ho đã được học để làm những công việc trái ngành nghề.

Chọn ngành nghề phải theo sở thích, đam mê

Có không ít bạn sinh viên, ngoài lý do đang chờ việc hay chưa xin được theo đúng như chuyên ngành mình đã học thì sau khi tốt nghiệp lại nhận thấy rằng việc học tập ở giảng đường và thực tế ra đi làm thì hoàn toàn khác nhau, sự nhận biết về chuyên ngành đã không còn đúng với thực tế công việc hiện tại, thành thử tìm việc đúng ngành nghề quá khó. Tấm bằng đỏ ĐH trong 4 – 5 năm học tập khi đó lại trở nên thật vô nghĩa trong hồ sơ xin việc làm.